Welkom op de site van De Hoekies 

28/07/15

 

 

 

 

            2012 weekje door N-Nederland & 11 stedentocht

 

Zaterdag morgen zijn we vertrokken richting Hardenberg , in deze plaats is een camperplaats in een park (Parkweg) die we gaan bekijken .       De plaats is mooi gelegen in een park aan het water , je staat tussen het water en een voliere  met vogels in. Als je de dijk op loopt kom je in een wandelgebied wat aan de Vecht ligt waar honden vrij rond kunnen lopen en in het water zwemmen.In de jaren '80 van de 20e eeuw is het belang van toerisme rond Hardenberg sterk toegenomen. Vlakbij Hardenberg en de campings ligt de recreatieplas DeOldemeijer . In de zomermaanden profileert Hardenberg zich als "klepperstad" (naar de klepperman) en organiseert onder die vlag veel activiteiten, zoals de avondvierdaagse, het jaarlijkse luchtballonenfestival en diverse kleine activiteiten en feesten.

Te Hardenberg staat nog één te bezichtigen molen:De Oele Mölle . Een andere trekpleister is de Evenementenhal, waarin veel verschillende evenementen en beurzen georganiseerd worden.

  

Het centrum van Hardenberg is op enkele minuten loopafstand en is zeer uitgebreid met heel veel winkels ,restaurants en vooral veel terrasjes .  In Hardenberg hebben we de nacht doorgebracht en s`morgens zijn we na het ontbijt naar Orvelte gereden .

Orvelte is een oud historisch dorpje waar je het oude Drenthe kunt beleven , ook kom je daar het unieke "Schoonebeker "schaap tegen wat een cultuurhistorische betekenis heeft voor Orvelte.Het is een brinkdorp in de provincie Drenthe, behorend tot de gemeente Midden-Drenthe. Het dorp is vermoedelijk ontstaan tussen de 11e en 13e eeuw.

Orvelte presenteert zichzelf als museumdorp (of monumentendorp), vanwege de vele historische bezienswaardigheden in en rond het dorp. Naast de "normale" dagelijkse bedrijvigheid en woonfunctie van het dorp is een groot aantal boerderijen en andere gebouwen ingericht voor het publiek. Auto's zijn niet toegestaan in Orvelte.

In het dorp is, soms tegen betaling, te zien hoe men in vroeger tijden leefde en werkte. Voorbeelden van attracties zijn:

  • houtzagerij,
  • smederij,
  • glasblazerij,
  • klompenmakerij,
  • grutterswinkeltje,
  • ateliers en galerieën.

In 1967 verkreeg een deel van Orvelte de status beschermd dorpsgezicht. De omgeving wordt gebruikt voor geologisch en biologisch veldwerk.

In september 2009 werden bij het Oranjekanaal resten van een mammoet gevonden. Het betrof een slagtand van een meter, een paar kiezen en botten. In de directe omgeving werden ook in 1991 al resten aangetroffen. Waarschijnlijk horen deze vondsten bij elkaar. De kaak die in 1991 werd gevonden miste namelijk twee kiezen en de twee gevonden kiezen lijken daar precies in te passen

Tijdens ons bezoek was er ook een "herfst-fair" met veel ambachtelijke producten en veel kraampjes met brocante spullen en ook kun je in Orvelte de oude historische winkels bezoeken met spullen uit grootmoeders tijd.

   

Na het bezoek aan  de mooie "Herfst-fair " zijn we naar Zwaagwesteinde gereden naar de camperplaats T`Eibernest aan de jachthaven Kuikhorne. Deze camperplaats is met alle gemakken voorzien ( sani,douche`s,wifi,stroom,ectr).

   

De ontvangst op camperplaats T`Eibernest in Zwaagwesteinde is geweldig , hele vriendelijke mensen die de tijd nemen om een praatje te maken. De accomodatie op zich is perfect met heel mooi en zuiver sanitair , de plaatsen bieden uitzicht op de haven en zijn mooi vlak. Je kunt op het gras gaan staan of op verharde ondergrond, chemisch toilet kun je ledigen en ook je vuilwatertank , schoonwater voor €0,50 per 100 ltr.

Zwaagwesteinde ligt in het gebied van de Friese Wouden (Fryske Wâlden), dit gebied kenmerkt zich door de vele elzensingels, houtwallen en pingo s. Vroeger strekte zich hier een groot heidegebied uit op de arme zandgrond. De armetierige woningen werden door grote gezinnen bewoond. Het meest armoedig waren de plaggenhutten die tot het begin van de 20e eeuw voorkwamen. Een aantal stenen varianten van deze woningen zijn nog steeds in het dorp te vinden, met name aan de Keapmânswei.De inwoners staan bekend om hun koopmansgeest en de lokale middenstandsvereniging heet dan ook De Westereender Keaplju (Zwaagwesteindse Koopmannen). Deze kooplui gingen vroeger met kar en wagen langs de deuren in een groot gebied in het noorden.

Na 2 dagen te hebben genoten op camperplaats T`Eibernest hebben we besloten om de "Friesche 11 steden"tocht te rijden. De rit is volledig binnendoor gepland zoveel mogelijk langs de grachten en kanalen waardoor je door de vele kleine dorpjes komt van het Friesche land, meteen doen we de camperplaatsen aan die we onderweg tegenkomen . We zijn vanuit Zwaagwesteinde vertrokken naar Dokkum een van de "Friesche 11 steden" zoals men dat vernoemd, en dus ook naar de camperplaats aan het Kalkhuisplein, deze camperplaats kost €5,- excl toeristenbelasting en is niet meer dan een parkeerplaats bij een bejaardenhuis.

De oude vestingstad van Dokkum is omringd door stadswallen. Deze stadswallen staan bekend als bolwerken. Op zes punten bevinden zich bastions.De enige ingangen van de vestingstad waren vier poorten: Hanspoort, Halvemaanspoort, Woudpoort en de Aalsumerpoort. Om 21.50 werden klokken geluid als waarschuwing dat de poorten gingen sluiten. Mensen buiten Dokkum hadden dan nog tien minuten tijd om naar binnen te gaan. De bolwerken zijn nog steeds goed te zien omdat ze nog steeds intact zijn. Ook nu nog worden om 21.50 in Dokkum de klokken geluid om deze traditie ter ere te houden.

Na Dokkum te hebben bewonderd zijn we naar  de volgende van de "Friesche 11 steden" gereden zij het tegenovergestelde richting namelijk Franeker .In 1984 werden de gemeenten Franeker en Franekeradeel, alsmede een deel van de gemeente Barradeel samengevoegd tot de huidige gemeente Franekeradeel. Wegens herhaaldelijke tekorten op de gemeentelijke begroting stond de gemeente Franekeradeel tot 2005 onder curatele van de provincie Friesland.Tekorten probeert men tegenwoordig te minimaliseren met meerdere bouwprojecten en het laten ontginnen van gas en zout uit de aardbodem van de gemeente Franekeradeel en omstreken. Door de gevolgen van de zout- en gaswinning was de bodem van Franeker in juni 2007 al met 20,5 cm gedaald. Een mooie combinatie is het bezoeken van het planetarium en de mooie koffiebar erlangs.

  

Na Franeker zijn we naar een van de volgende "Friesche 11 steden" gereden naar Harlingen .Harlingen heeftveel mooie oude huizen .Veel van de in Hollandse stijl gebouwde huizen met hun opvallende gevels hebben een gevelsteen die aan een huis een eigen merkteken geeft. Dit is een overblijfsel uit de tijd dat huisnummers nog niet werden gebruikt. Ze zijn vaak op een opvallende plaats aangebracht, soms als ornament. Veel gevelstenen in de stad zijn gerestaureerd en laten de geschiedenis van het huis zien, door bijvoorbeeld welk beroep in het huis is uitgeoefend, ook heeft Harlingen een mooie haven.

De volgende plaats die we hebben bezocht is Bolsward . In Bolsward  is veel te zien zoals de oude binnenstad met grachtjes, het stadhuis, de distilleerderij Sonnema Berenburg, de Friese Bierbrouwerij en tevens whiskystokerij, en weeshuis Hid Herohiem (thans Hotel/Restaurant). De stad telt tientallen rijksmonumenten. Een deel van de stad is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland.

  

Na Bolsward zijn we naar Workum gereden . Zoals op meer plaatsen langs de voormalige Zuiderzee is ook in Workum kenmerkend aardewerk te vinden. Het Workumer aardewerk is eenvoudig bruin met decoraties in ringeloor-techniek. Maar ook de windmolens De Nijlânnermolen, De Snip en Ybema's Molen staan in Workum. Een deel van Workum is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Workum telt tientallen rijksmonumenten dus best de moeite om ze te bekijken.

Wij zijn na het bezichtigen van het centrum  naar de camperplaats bij de haven gereden , deze plaats €3,50 p.p en €7,- voor de camper. Dit is voor een plaats aan een haven zonder activiteiten nogal aan de prijs dus hebben wij gekozen voor een overnachting bij Fam Abma Nijhuzumerdijk 3 in Workum, bij deze vriendelijke familie sta je achter op het erf gratis alleen water en stroom tegen een eigen bijdrage beschikbaar. Een mooie plaats rustig met uitzicht op de landerijen zoals Friesland is .

  

Na Workum zijn we naar Hindelopen gegaan. Alhoewel Hindeloopen klein is, zijn er veel bezienswaardigheden zoals: Westertoren uit 1593,Grote Kerk uit 1632,voormalig stadhuis nu museum,voormalig Havengebouw nu als Sluishuis met open klokken(stoel)toren uit 1619,voormalige overdekte visafslag nu Leugenbank uit 1785,gevelbeeltenis op het Sluishuis de "Wonderbare visvangst" uit 1911,de oude vissershaven in 2006 gereconstrueerd naar de haven uit 1934.

Een deel van Hindeloopen is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Verder zijn er in het dorp verschillende rijksmonumenten.

Hindeloopen had vroeger zijn eigen klederdracht. Tegenwoordig toont alleen de folkloristische zang- en dansgroep "Aald Hielpen" de klederdracht nog bij optredens in Hindeloopen of ver daarbuiten, tot Amerika en Japan toe.

De Hindelooper schilderkunst is wereldwijd beroemd. Bedsteewanden, meubels zoals tafels en stoelen, klaptafels, kastjes, reiskoffers, miniatuurmeubeltjes: in de 18e eeuw werden deze objecten beschilderd in de kenmerkende Hindelooper kleuren en motieven. De krullen, bloemen en bladeren in de kleuren rood, blauw, wit en groen, werden in Hindeloopen verwerkt tot een aparte stijl. In platenbijbels en prentenboeken werden de motieven gevonden.

Tegenwoordig is Hindeloopen vooral in trek bij toeristen die in het voorjaar en in de zomer het stadje bezoeken. Ook heeft Hindeloopen een grote jachthaven. De kleinere oude gemeente-vissershaven is thans een passantenhaven van de Vereniging Hylper Haven. De voormalige Zuiderzeesluis (van 1785) wordt nog steeds met de hand bediend.

  

Na Hindelopen zijn we via Molkwerum gereden en hebben de camperplaats t`selantsje bekeken tegenover de camping, deze CP kost €10,- +€1,- PP en dan kun je gebruik maken van de faciliteiten van de camping. Vanuit Molkwerum en de camperplaats t`selantsje zijn we verder binnendoor gereden naar Stavoren.

In Stavoren staat bij de haven een beeldje van Het Vrouwtje van Stavoren en verdere bezienswaardigheden zijn het voormalige stadhuis uit 1880 en de vuurtoren van 1885. Ook in Stavoren zijn we gaan bekijken waar de schaatsers door komen en vandaar uit zijn we Sloten gereden.

  

Sloten is ook een doorkomst voor de 11stedentocht en heeft zoals zoveel oude steden in Friesland zijn bezienswaardigheden zoals het voormalig stadhuis uit 1759, waarin nu een oudheidkamer is gevestigd,verschillende  antieke woonhuizen uit de 17de en de 18de eeuw,twee waterpoorten ,waterweg "it djip" (het diep) met grachtenpanden en De Kaai, de korenmolen uit 1755 (tot 2006 gewoonweg De Korenmolen geheten). Bij de molen staat een oud kanon dat in Juli en Augustus iedere vrijdagavond wordt afgeschoten door de stadsschutterij van Sloten.

  

Na Sloten zijn we naar Ijlst gegaan waar de camperplaats niet bereikbaar was ivm activiteiten op het evenemententerrein. Op aanraden van locale burger konden we ook parkeren en slapen aan de kleine passantenhaven waar ook een douche en toilet bij aanwezig was. Ijlst heeft een mooi centrum met mooie huizen. Pal langs de huizen loopt de straat en de tuinen liggen aan de overkant van de straat aan de kant van de Ee. Deze aan het water grenzende tuintjes, "bleken" of "overtuinen " geheten, behoren bij de aan de grachten liggende huizen en werden vroeger gebruikt om de was te bleken. De tuinen zijn voor een deel nog steeds in particuliere handen en zijn, evenals het voormalige stadhuis, gebruikt als filmdecor voor de Kameleonfilm Schippers van de Kameleon met als regisseur Steven de Jong (2003).

Ook was ook de firma Nooitgedagt gevestigd in Ijlst die gereedschappen, houten speelgoed en schaatsen fabriceerde. Rond 1990 verhuisde de fabriek naar het industrieterrein. Delen van de oude fabrieken zijn inmiddels gesloopt. Er staat nog maar één oud gebouw, de eerste Nooitgedagt fabriek. Dit gebouw is gerenoveerd.

   

Na de nacht in Ijlst te hebben doorgebracht zijn we naar Sneek gereden. Sneek  is gelegen nabij het Sneekermeer en is onder andere bekend vanwege de historische binnenstad, met onder meer de Waterpoort, en de Sneekweek het grote jaarlijkse zeilevenement

  

Na Sneek zijn we naar Leeuwarden gereden wat onze 11 steden-tocht kompleet maakt .

Leeuwarden staat met 617 rijksmonumenteninschrijvingen in de top-15 van Nederlandse monumentengemeenten, dankzij een historische binnenstad en woonwijken uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Ook heeft de stad beschermde stadsgezichten zoals de binnenstad met singels, het Nieuwe Kanaalgebied en de Hollanderwijk. Deze worden beschermd omdat ze een bijzondere ruimtelijke structuur en karakter hebben, waarin een ontwikkelingsgeschiedenis van soms eeuwen is te zien. De bescherming geldt voor het historisch gegroeide patroon van gevelwanden, straten, pleinen, grachten en groengebieden en de onderlinge verhouding daarvan.

   

Na Leeuwarden zijn we naar de haven Bergum (Burgum) gegaan om te overnachten , deze plaats in Burgum is voor ons een bekende stek want hier zijn we in 2003 ook geweest .Sinds 2003 is het aantal plaatsen flink uitgebreid van 2 naar 10 nu. Het zijn brede plaatsen allemaal met de mogelijkheid van stroom, ook de sanitaire voorzieningen zien er netjes uit en het gratis gebruik van WIFI maakt deze plaats tot een topplaats.

Na een rustige nacht in de haven in Burgum zijn we vertrokken naar Doesburg naar de camperplaats , we hadden de camperplaats in Doesburg alleen gezien op foto`s en hebben besloten deze eens van dichtbij te bekijken .De plaats heeft stroom en men moet keggen gebruiken om vlak te staan en het ligt hoog boven het water .

 

   

Na een week met wisselvallig weer met veel zon maar ook veel regen alhoewel meestal tijdens het rijden hebben we een mooi stuk van het mooie Friesland gezien. Door de keuze om de navigatie op "  vermijd snelwegen" te zetten kom je over veel kleine landweggetjes en zo kom je door kleine gemeente`s met enkele huizen maar wel met hun eigen schoonheid. Na een week door deze mooie waterrijke provincie te hebben gereden zijn we een mooie ervaring en 118 foto`s rijker.

Wat ons het meest op viel is dat de bewoners je netjes groeten alsof ze je kennen. kortom een toffe provincie met toffe mensen.

Geef u mening over deze site en : Teken mijn gastenboek

 

 


 

                                  Volgende pagina                                                                             pagina terug

E-mail : dehoekiesEDgmail.com