Welkom op de site van De Hoekies 

28/07/15

f  

 

  2014 najaar Nederland

Zaterdag 6-09-2014

We zijn er weekje tussen uit geweest in ons mooie Nederland, eerst zijn we naar het oude dorpje Orvelte gereden naar de herfstfair die daar jaarlijks is , de herfstfair wordt gehouden tussen de oude boerderijen en oude huisjes in Orvelte .Orvelte is een brinkdorp in de provincie Drenthe, behorend tot de gemeente Midden-Drenthe. Het dorp is vermoedelijk ontstaan tussen de 11e en 13e eeuw

    

Hierboven zie je een impressie van de hersftfair en rechtsboven de oude smederij in Orvelte.

Hieronder links zie je  een van de toegangswegen in Orvelte met oude klinkerstraatjes en rechtsonder vergane glorie .

    

Na de herfstfair zijn we naar Drachten gereden naar de camperplaats aan het Jelle Plantingaplatsoen ( N53.10438 O 6.07923 )maar die plaats stond ons niet aan  ,erg verwaarloosd en een uitzicht op een bouwput notabene is de camperplaats vlak bij de stormram waar veel hangjeugd rondhangt. Als je linksonder kijk naar de camperplaats ( Jelle Plantingaplatsoen) of rechtsonder de haven is je keuze snel gemaakt.

    

Dus vandaar uit naar de  2e plaats gereden aan de Biskopwei 27 dit is in de jachthaven ( N 53.10292 O 6.04275 ) een schitterende plaats waar je voor € 10,- ( € 12,- incl. stroom) kunt staan met gebruik van het sanitair, in de jachthaven heb je meerdere plaatsen om te gaan staan maar wij hebben gekozen voor de plaats op de "landtong" met rondom water en boten. Ook de achterkant van de haven is een Nederlands landschap.

    

Zondag 07-09-2104

Na een rustige nacht zijn we binnendoor naar Suwameer gereden om het beeld van het "bintje" te gaan bekijken maar we hebben het dorp aan alle kanten bekeken maar geen beeld van een aardappel,Bintje is een aardappelras dat in 1905 door de Suameerder hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries uit een kruising van 'Munstersen' met 'Fransen' werd gekweekt. Het ras kwam in 1910 voor het eerst in de handel De Vries noemde zijn nieuwe aardappelrassen naar zijn kinderen, leerlingen en oud-leerlingen. Zo werd in 1905 het bintje vernoemd naar de toen 17-jarige oud-leerlinge Bintje Jansma, dochter van Minke en Teade Jansma , wat we wel tegenkwamen was een gedenksteen van de "Melkstaking "van April Mei 1943 in Suameer en deze gedenksteen is best apart te noemen .

Vanuit hier zijn we verder gereden naar Dokkum daar zijn dit weekend de "Admiraliteitsdagen" met een gastoptreden van Iris Kroes. Dokkum lag vol met veel antieke bootjes en veel mensen die de festiviteiten kwamen bijwonen , we zijn ook naar de St Bonifacius bron geweest maar blijkbaar was het water op want alle waterstromen stonden droog . Hieronder enkele foto`s om een impressie te krijgen van de Admiraliteitsdagen.

            

    

    

Na een mooie dag in Dokkum zijn we verder gereden naar Moddergat ( hoogste punt van Friesland) waar we op de gedoogplaats ( N 53.10292 O 6.07639 ) hebben  overnacht achter de "Yke & Muoi koffie en thee drinkerij"  nabij het standbeeld van het vissersvrouwtje van Moddergat. De tweelingdorpen Paesens en Moddergat bezaten in de 19e eeuw een grote vissersvloot. In de nacht van 5 op 6 maart 1883 voltrok zich een ramp voor de gemeenschap. Tijdens een zware storm vergingen 17 blazers en aken en kwamen 83 dorpelingen van Paesens en Moddergat om. Ter herdenking werd in 1958 op de zeedijk een monument opgericht Linksonder zie je het Fiskershus waar het Fiskersfrou woonde, men kan het nu bezichtigen als een museum hoe het was in die tijd.

    

Hieronder links zie je de gedenksteen ter nagedachtenis aan de ramp die dit dorpje heeft ondergaan in 1883 ,rechtsonder zie je de garnalenfabriek waar men in die tijd de inkomsten van had.

    

Men zegt er "gaat niets boven Groningen" maar boven Moddergat ligt ook niets getuige de foto hier linksonder en rechtsonder het uitzicht vanuit de camperplaats in Moddergat

    

Maandag 08-09-2014

Vanmorgen opgestaan met een blauwe hemel en na het ontbijt vertrokken naar Hegebeintum ( Hogebeintum) naar het dorpje op een terp, De terp van Hogebeintum werd bewoond vanaf 600 voor Christus. Het dorp waarin het stond wordt reeds in de 9e eeuw genoemd als 'Bintheim'. In de 10e eeuw is het dorp blijkbaar gesplitst, want er is dan sprake van een 'Westerbintheim' en een 'Osterbinetheim' (Oosterbeintum). Westerbeintum wordt vanaf de 15e eeuw gespeld als Hogebeintum. Hoge verwijst naar de hoogte van de wierde en Beintum naar buntgras (ook bentgras, bint), een grassoort die nu niet meer voorkomt bij het dorp.

Terpen deden dienst tot de opkomst van de dijken, na 1800 zijn veel terpen geheel of gedeeltelijk afgegraven voor de zeer vruchtbare grond. Dit gebeurde in Hogebeintum met tussenpozen tussen 1870 en 1928.

Met 8,80 meter boven NAP is het de hoogste terp van Friesland, Nederland en Duitsland. Door zetting (of bodemdaling) van de grond is de hoogte van de terp in de loop der tijd afgenomen; in het verleden moet de terp nog hoger zijn geweest. De omvang van de terp bedroeg oorspronkelijk ongeveer 9,5 hectare en de doorsnee ongeveer 300 meter. Tussen 1904 en 1907 werd er een groot grafveld uit de vroege middeleeuwen gevonden.

Sinds 1999 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Hegebeintum, voorheen Hogebeintum. Het dorp is op een terp gebouwd van klei om zo beschutting te hebben tegen het hoge water, al van verre zie je het dorpje boven alles uitsteken. Bij het infokantoor over Hegebeintum en de terp mag je overnachten ,deze camperplaats is op het parkeerterrein van het infokantoor aan de Pypkedyk ( N 53.33608 O 5.85268 ).

    

Na Hegebeintum zijn we binnendoor naar Marrum  gereden waar een stukje rails met oude wissels ligt met 2 stoomlocomotieven erop en een gerestaureerd station wat een bezienswaardigheid is als het volledig klaar is, de buitenkant was klaar alleen binnenin is men nog bezig om het in oude stijl te restaureren,dit is het Station Marrum-Westernijkerk. Bij Marrum en Westernijkerk lag vroeger een halte aan de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum (Dokkumer lokaaltje) van de NFLS. Men is dit aan het restaureren want tussen 1911 en 1938 heeft de grote locomotief hier gereden en men wil dit in oude glorie herstellen .

    

Vanuit Marrum zijn we  richting Firdgum gereden via een heel smal dijkje en op dit dijkje paste  onze camper net en de schapen lagen ook op dat dijkje te rusten van het eten wat ze heel de dag doen en die schoven geen centimeter op dus was het oppassen dat je geen schapenvel maakte van een levend schaap .

    

In Firdgum zijn we naar het "zodenhuis " gegaan maar dat was nog in het beginstadium qua bouwen , de zoden lagen er wel maar de bouwer die daar op af wil studeren was niet aanwezig. Het zodenhuis wordt opgebouwd uit zoden zoals men dit vroeger deed, op de foto kun je de graszoden zien zoals die gebruikt worden .

    

Firdgum heeft geen kerk meer maar heel opzichtig in het landschap staat er wel de kerktoren zelf nog,de hervormde kerk van Firdgum is in 1794 wegens bouwvalligheid afgebroken, maar de 13e-eeuwse toren is blijven staan. In de toren bevindt zich een klok uit 1471.

Na Firdgum zijn we naar Arum gereden naar het Rock & Roll museum maar dat was inmiddels gesloten en verplaats naar Amerika , deze info kregen we van een dame die een expositie had in haar tuin met veel planten en keramiek  en toen zijn we naar die tuin  gaan kijken en die zelfde dame had ook als hobby quiltkleden  maken die ze ook te koop had.

    

Na mooie ritje over de smalle wegen door het Friesche landschap  zijn we aangekomen in Kornwerderzand op de "gedoogplaats " ( N 53.07628 O 5.335705 ) waar we de nacht door brengen met nog zo`n 10 campers . Deze plaats ligt zo`n 4,5 km op de afsluitdijk waar ook een parkeerplaats is .In Kornwerderzand gaan de schepen via een sluis van de Waddenzee naar het IJsselmeer zo is het hier een komen en gaan van vele soorten schepen zowel pleziervaartuigen als vrachtschepen,dit zijn de Lorentzsluizen, een stelsel van spuisluizen en een grote en kleine schutsluis. Tezamen met de Stevinsluizen beheersen zij het waterpeil van het IJsselmeer, en daarmee ook van het achterland.

    

Dinsdag 09-09-2014

Vanmorgen zijn we vertrokken richting Harlingen waar we boodschappen hebben gedaan zo dat we alles bij hebben in de volgende overnachtingplaats. Onderweg zijn we nog aangeweest bij een kringloop en inderdaad hier in Friesland hebben ze dezelfde ouwe meuk als in Brabant. Na Harlingen zijn we via Leeuwarden gereden en de camperplaats bekeken aan de haven ( N 53.19869 O 5.82823 ) deze mooie camperplaats ligt recht achter het grote fabriekscomplex van Friesland-Campina mij wel bekend als werkgever maar daar zie je niets van als je op de camperplaats in de haven staat .

Van hier uit zijn we naar Zwaagwesteinde gereden  waar we enkele dagen op de mooie camperplaats `t Eibersnest aan de Kukhernewei in Kuikhorne ( N 53.24157 O 6.01895) willen staan. Deze camperplaats is al jaren een van de beste camperplaatsen in Nederland , mooi sanitair ,Wifi, alle sani , en bijzonder vriendelijke mensen. Je hebt vooraan plaatsen bij het sanigebouw maar ook achterin waar meestal mensen staan die graag een hengeltje uitgooien

    

Woensdag 10-09-2014

We blijven nog een dagje op de mooie camperplaats `t Eibersnest en zijn  we op de fiets naar Zwaagwesteinde centrum geweest  en vandaar uit verder naar Kollumerzwaag ,Kollumerzwaag is een friestalig dorp in het oude Oostergo waar het zogenaamde Woudfries wordt gesproken,van hieruit zijn we naar Kollum gefietst ,de naam Kollum is ook aan een kaassoort verbonden, de Kollumer Kaas. Deze kaas wordt gemaakt van rauwe melk en heeft een pittige smaak. Onderweg zie je grote boerderijen maar ook kleine die hetzelfde model/bouw hebben , in Kollumerzwaag wilde we koffie drinken in een cafe,restaurant waar meer fietsen stonden en de voordeur was open maar na 5 minuten nog niemand te bekennen zijn we maar naar het volgende cafe`tje gegaan want een beetje bediening is toch wel makkelijk. Waar dit was kom je dit tegen in het wegdek

Donderdag 11-09-2014

Vanmorgen zijn we vertrokken richting Lemmer naar het Wouda-gemaal ,Het gemaal is sinds 1947 vernoemd naar ir. D.F. Wouda, hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat van Friesland. Hij ontwierp het in 1917-'18 gebouwde pand in een traditionele stijl met invloeden van het rationalisme. Hier een foto van de voorzijde ( instroom water) en een foto achterzijde ( uitstroom water ).

    
 

Het machinepark, geplaatst in 1919-1920 en bestaand uit vier tandem-compound stoommachines en acht centrifugaalpompen, werd ontworpen door Ph. Dijkshoorn en gebouwd door de Machinefabriek Jaffa te Utrecht. Elke stoommachine is gekoppeld aan twee centrifugaalpompen.

    Het gemaal werd op 7 oktober 1920 geopend door koningin Wilhelmina. In 1955 werden de zes kolengestookte stoomketels vervangen door vier nieuwe ketels van Werkspoor, die in 1967 op oliestook werden omgebouwd. Tot 1966 werd het gemaal gebruikt om het boezempeil van Friesland (het FZP) te verlagen. In dat jaar werd het J.L. Hooglandgemaal opgeleverd, sindsdien wordt het Ir. D.F. Wouda-gemaal nog slechts enkele dagen per jaar ingezet maar het onderhoud is dagelijks met koperen oliekannen.

    

Door o.a. de klimaatverandering is de inzet van het gemaal bij langdurige en hevige regenval echter van groot belang voor het handhaven van het peil van de Friese boezem zodat Friesland niet onder water loopt .Na een mooie rondleiding met veel uitleg en een film vooraf verlaten we dit imposante bouwwerk en gaan verder richting Oldemarkt. In de buurt van Oldemarkt is geen camperplaats dus kiezen we voor een SVR-camping in Ijsselham aan de Ijsselhammerweg 1 ( N 52.81566 O 5.95411 ) ,deze boerencamping kost € 13,- incl sani,douches,wifi,stroom en de afwas kun je doen met heet water en voor € 4,- kun je je was draaien indien nodig. Een mooi grasveld met goede drainage waar je mooi staat met uitzicht over de weilanden. Hier kom je ook aan de weet waar Piet Paulusma zijn weerkunde vandaan haalt ,waarschijnlijk ook hier van deze weersteen die hier hangt : steen hangt stil geen wind,steen nat is regen , steen wit bovenop is sneeuw, steen niet te zien is mist ,steen weg is steen gestolen,steen warm is zonnig dus voorspellen is hier net zo simpel als Piet P doet op TV.

,    

Vrijdag 12-09-2014

Vanmorgen maar enkele kilometers gereden naar Oldemarkt naar de buffelfarm ( Hareweg 6a), op deze buffelfarm kun je buffels knuffelen en ook buffelvlees kopen en andere producten die van de buffels komen zoals kaas,yoghurt en ijs wat van buffelmelk was gemaakt.

    

Na enkele knuffels met jonge buffels en een uitgebreide uitleg over het tot stand is gekomen om een buffelfarm te beginnen hebben we afscheid genomen van de leuke beesten en hun eigenaars en zijn we richting Hattem gereden voor de laatste overnachting van deze mooie week .

Hier in Hattem ( N 52.47755 O 6.06976 ) zijn we meer geweest en we vinden dit een mooie plaats om te overnachten en het mooie oude centrum is op loopafstand .

    

Hattem heeft een mooie toegangspoort en in het centrum is altijd wat te beleven , vandaag stond er een oude zalmrokerij waar je je tegoed kon doen aan een vers broodje zalm ,deze zalmrokerij was een voorbode van een mooie happening die nog zou komen. Vanmiddag hebben we heerlijk aan het water gezeten en genoten van het mooie weer wat we eigenlijk heel deze week hebben gehad.

Zaterdag 13-09-2014

Vandaag de laatste dag van een mooie week en die sluiten we af in Hattem bij het Dikke Tinne festival, tijdens dit unieke historische festival worden bezoekers teruggenomen in de tijd met muziek van weleer, theater, nostalgische verhalen, oude ambachten, ridders en jonkvrouwen, ganzendrijver, ringsteken, kinderspelen en kookkunsten zelfs de was bleken is te zien. Hoogtepunt is een echte Hattemse legende namelijk het Kladdegat.

Kladdegat oftewel de Spookhond, jaagt iedereen de stuipen op het lijf. Met zijn gehuil en gegrom en zijn vurige blik, maar ook door het angstaanjagende geluid van de rammelende ketting. Het dier moet uit zijn hol bij de Dorpspoort gelokt gaan worden en gevangen genomen worden. De moedige bakker? Jan Visscher meldt zich voor deze gevaarlijke klus.
Hij gaat met veel kinderen achter hem aan naar het hol van Kladdegat en lokt hem samen met de joelende kinderen uit zijn hol. Hoe loopt dit af? uiteindelijk wordt het Kladdegat gevangen genomen bij de molen.                                                                                                      Dit stuk historie is mooi uitgevoerd in kleeddij uit die tijd van jong tot oud en allerlei beroepen passeerde de revue in het oude centrum van met oude ambachten zoals bijvoorbeeld de ijzersmid, kalligrafeerder, viltmaakster,boekbinder, touwslager en chirurgijn. Ook hebben we gezien hoe de dames borduren, kantklossen, bandweven en spinnen. Hanzekooplieden zoals bijvoorbeeld de imker, tingieter, mosterdmaker, mandenmaker, en een palingroker verkochten hier hun handelswaar , hieronder een impressie

    

 

    

 

    

 

    

 

Na 840 km en 273 foto`s kunnen we terug kijken op een leuke niet alledaagse vakantie.

Bedankt voor het bekijken van ons verslag en u mening vernemen wij graag

 

 Geef u mening over deze site en : Teken mijn gastenboek   

                                             

 

 

  

 

  

   

 


 

                                  Volgende pagina                                                                             pagina terug

E-mail : dehoekiesEDgmail.com